Termes i condicions

Aquest lloc web és propietat de Brand Loyalty Sourcing BV,  una empresa de responsabilitat privada constituïda segons les lleis dels Països Baixos i amb domicili social a Koningsweg 101, 5211 BH, ‘s-Hertogenbosch, Països Baixos, registrada al Registre de comerç de Brabant amb el número 17187852, amb el número d’IVA NL815650358B01. En virtut del qual s’utilitzen llicències en col·laboració amb Brand Loyalty Special Promotions BV, una companyia de responsabilitat privada constituïda segons les lleis dels Països Baixos i amb domicili social a Koningsweg 101, 5211 BH, ‘s-Hertogenbosch, Holanda, registrada al Registre de comerç de Brabant amb el número 17192153. D’ara endavant anomenada “BrandLoyalty”.

Aquest lloc web està allotjat i administrat per The Cre8ion.Lab, una empresa privada organitzada segons les lleis dels Països Baixos i amb domicili social a De Gruyter Fabriek, Gebouw F - Ruimte 4301, Veemarktkade 8, 5222 AE, ‘s-Hertogenbosch, registrada a Registre de comerç de Brabant amb el número 17275355. Totes les funcionalitats que proporciona aquest lloc web estan subjectes als termes i condicions establerts en aquesta web. Llegiu atentament aquests termes i condicions abans d’utilitzar el lloc web. Si feu servir aquest lloc web, significa que esteu d’acord a respectar aquests termes i condicions. Si no esteu d’acord amb aquests termes i condicions, us recomanem que deixeu de fer servir immediatament aquest web. Qualsevol canvi en aquests termes i condicions està subjecte a la discreció de Brand Loyalty i es publicarà en aquest lloc web.

 

CONTACTE:

Si teniu cap comentari o pregunta, no dubteu a enviar-nos un correu electrònic a info@condis.es . Farem tot el possible per respondre a la vostra consulta en un termini de dues setmanes.

Tanmateix, totes les reclamacions i consultes relacionades amb la compra de productes que es mostren en aquest lloc web s’enviaran al lloc web o a la companyia a través del qual es va fer la compra. Els usuaris són responsables de revisar els termes i condicions d’altres llocs web o venedors a través dels quals es compraran aquests productes.

 

TITULARITAT DE CONTINGUTS:

Totes les dades i tots els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web i els seus continguts, característiques i serveis, incloent-hi, sense limitacions, textos, imatges, marques, gràfics, dades, etc. són propietat de BrandLoyalty, els seus afiliats, llicenciataris i proveïdors, segons sigui el cas. BrandLoyalty us permet, d’acord amb el compliment estricte d’aquests termes i condicions, accedir i navegar per aquest lloc web. BrandLoyalty no dona cap dret implícit ni proporciona cap dret a fer cap ús comercial d’aquest lloc web. Tots els usos i drets no explícitament permesos estan prohibits.

Les marques, dissenys, textos i altres continguts que es mostren en aquest lloc web estan protegits pel dret local i internacional. Qualsevol reproducció, còpia, difusió o ús d’aquests continguts requereix l’aprovació prèvia explícita i per escrit de BrandLoyalty, llevat d’aquells casos previstos per llei.

 

REFERÈNCIES:

Aquest lloc web pot contenir enllaços i referències a altres llocs web que BrandLoyalty no posseeix ni administra. BrandLoyalty no té control sobre aquests llocs web de tercers i no es fa responsable dels seus continguts, polítiques, omissions o activitats. Totes les referències a tercers i enllaços a llocs web de tercers s’incorporen com a simples suggeriments.

 

COSTOS:

Aquest lloc web ofereix funcionalitats i serveis sense cap cost. No obstant això, els usuaris d’aquest lloc web poden incórrer en els costos derivats de l’ús d’Internet o la transferència de dades a través del proveïdor de la xarxa; aquests costos corren al vostre a càrrec.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT:

La informació d’aquest lloc web s’ha compilat amb la màxima cura possible. BrandLoyalty s’esforça per proporcionar informació precisa i actualitzada, així com transmissions interrompudes i sense errors. La informació d’aquest lloc web és general i no conté consells. BrandLoyalty no garanteix que aquesta informació sigui completa, correcta, actualitzada i lliure d’errors tipogràfics. BrandLoyalty es reserva el dret de corregir o modificar els continguts d’aquest lloc web en qualsevol moment sense avís previ; aquests canvis tindran efecte immediat llevat que s’indiqui el contrari. Si feu servir o seguiu utilitzant aquest lloc web, accepteu aquests canvis. BrandLoyalty no garanteix que aquest lloc web o la transmissió de dades a través d’Internet estiguin totalment lliure de virus o vulnerabilitats de seguretat, ni que siguin accessible o funcionin correctament en tot moment. Com a usuaris d’aquest lloc web, haureu d’encarregar-vos d’avaluar la informació que es mostra en aquest lloc web.

Tota la informació que es mostra en aquest lloc web no és vinculant i, per tant, no podeu derivar cap dret sobre la informació, incloent-hi la informació sobre preus, que es mostra en aquest lloc web.

A excepció del que disposa la llei aplicable, BrandLoyalty, els seus afiliats, llicenciataris, distribuïdors i proveïdors no seran responsables per i) la informació inexacta, obsoleta o omesa, o els errors tipogràfics, ii) els danys que sorgeixin de o estiguin relacionats amb qualsevol modificació de la informació mostrada en aquest lloc web causada per problemes legals d’aquest mateix lloc per part de tercers o altres; iii) els danys derivats o relacionats amb l’accés o no accés o l’ús o no ús d’aquest lloc web o l’ús o no ús de la informació (sigui completa o incompleta) que hi apareix; iv) qualsevol dany indirecte, incidental, punitiu o conseqüent, o qualsevol pèrdua de beneficis, ingressos, dades o ús de dades; v) virus o un funcionament defectuós d’aquest lloc web; o vi) les pèrdues o costos, del tipus que siguin, relacionats amb o que sorgeixin de la utilització d’aquest lloc web. No hi ha garanties o condicions expresses o implícites, incloent-hi però no limitant-se a garanties o condicions de comerciabilitat i adequació per a un propòsit determinat. L’únic recurs dels usuaris, i l’única responsabilitat de BrandLoyalty, serà la correcció de la informació o de l’error que aparegui en aquest lloc web. Si aquesta correcció no es pot aconseguir d’una manera substancial i comercialment raonable, podeu deixar de fer servir aquest lloc web.

 

JURISDICCIÓ I DRET APLICABLE:

Aquests termes i condicions es regeixen pel dret holandès, llevat que la legislació local ho exigeixi d’una altra manera. Qualsevol controvèrsia relacionada amb aquests termes i condicions s’haurà de resoldre pel tribunal competent del districte judicial de ‘s-Hertogenbosch. Si alguna de les disposicions d’aquest document fos nul·la o sense efecte, aquesta disposició es considerarà separable i les disposicions restants romandran en vigor.

 

DADES PERSONALS:

Podeu utilitzar aquest lloc web sense proporcionar cap dada personal. En aquest cas, BrandLoyalty recollirà, processarà, utilitzarà i protegirà les seves dades personals amb la màxima cura i complirà amb la legislació aplicable i la política de privacitat següent.

Sereu anònims mentre feu servir aquest lloc web. Aquest lloc web només pot recopilar dades personals tal com les proporcioneu mitjançant l’adreça de correu electrònic a través del qual es van processar les vostres consultes. BrandLoyalty només es posarà en contacte amb vosaltres per correu electrònic quan rebi un correu electrònic vostre, a la vostra discreció total. L’ús, l’emmagatzematge i la transferència de dades personals es limitarà al tractament de les consultes enviades per vosaltres i el tractament de dades personals només el gestionarà BrandLoyalty, els seus afiliats, proveïdors de serveis informàtics o l’administrador d’aquest lloc web, només quan sigui necessari estrictament per a les finalitats aquí establertes i els propòsits estadístics.

Accepteu acceptar la transferència de dades, ja sigui de dades personals, dades identificables o altres, a tercers situats dins o fora de la Unió Europea, quan la llei ho requereixi o sigui necessari per salvaguardar els drets de BrandLoyalty, els seus afiliats, els llicenciataris, els proveïdors i els clients o per a les finalitats que s’estableixen en aquests termes i condicions. Qualsevol transferència es farà d’acord amb els requisits establerts per la legislació aplicable. Les dades personals no es transferiran als anunciants en cap cas. En la mesura del possible, les dades personals s’emmagatzemaran de manera anònima o s’esborraran quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’hagin recollit, llevat que la legislació aplicable disposi una altra cosa.

En la primera sol·licitud, podreu tenir accés lliure a les vostres dades personals i podeu demanar que aquestes dades siguin rectificades, modificades o eliminades d’acord amb la legislació aplicable.

 

GALETES:

Aquest lloc web fa servir galetes per tal que sigui més fàcil navegar-hi, així com per a finalitats estadístiques i de recerca per millorar aquest lloc web i altres productes i serveis que oferim. Les galetes contenen dades tècniques i analítiques i no inclouen dades particulars identificables. Podeu bloquejar o eliminar galetes modificant la configuració del vostre navegador web d’Internet.

 

Brand Loyalty es reserva el dret d’emprendre accions judicials en cas de publicitat no sol·licitada, com ara correus brossa.
Totes les referències a “Super Dino’s” i “Super Animals” són marca registrada d’Edison BV i es fan servir sota llicència per Brand Loyalty Special Promotions BV. Tots els drets reservats.
“Condis” és una marca registrada de Condis Supermercats S.A.